Pozice Společnosti Bratrstva sv. Pia X

Otázka: Jaké je smýšlení Společnosti k novému Katechismu katolické církve z roku 1992?

Tato otázka ilustruje základní diferenci mezi FSSPX a koncilovými tradicionalisty nebo konzervativci. Tito totiž otevřeně hájí tradiční latinskou mši sv. a nový katechismus a neútočí na Novus Ordo a druhý vatikánský koncil.

Naproti tomu FSSPX bojuje za tradiční t. j. předkoncilní katechismus a za tradiční mši sv., ale útočí na Novus Ordo Missae, odmítá druhý vatikánský koncil, resp. některé z jeho dekretů, a kritizuje též nový katechismus.

Tradicionalisté “konciloví” vidí v novém katechismu oporu proti modernismem ovlivněnými katechismy, FSSPX naproti tomu považují nový katechismus za formalizaci a propagaci učení 2. vat. koncilu.

Sv. otec Jan Pavel II. zcela jasně hovoří, že nový katechismus je nepostradatelný k tomu, aby veškerá bohatost učení církve po 2. vat. koncilu mohla býti zachována v nové syntéze a aby bylo dáno nové směřování.

FSSPX kritizuje zejména

a) otázku náboženské svobody
b) dle jejich názoru příliš benevolentní učení o spáse nepokřtěných a nekatolíků
c) ekumenismus
d) jiná náboženství jako možné nástroje spásy
e) biskupskou kolegialitu
d) velký důraz na obecné kněžství laiků

Na druhém vatikánském koncilu vidí největší problémy
a) v dekretu o ekumenismu
b) v deklaraci o náboženské svobodě
c) v učení o církvi v dnešním světě (Gaudium et spes)

Dále FSSPX zcela odmítá liturgickou reformu provedenou v r. 1969. Viz kniha Maessen: “Nový mešní obřad a boření církve svaté” vydaný FSSPX ve vydavatelství Rex regum, kde se jasně hovoří, že příznivec FSSPX může navštívit Novus Ordo Missae jen mimořádně (!). Zde není třeba komentář.

Toto je jen skromný, předběžný a nedokonalý náčrt rozdílů mezi koncilovými tradicionalisty a příznivci FSSPX. Domnívám se proto, že přes veškerou úctu ke snahám Společnosti sv. Pia X by bylo třeba, aby příznivci Una voce zůstali na platformě učení 2. vatikánského koncilu, kterému, jak říká prefekt Kongregace pro doktrínu víry přísluší autorita učitelského úřadu, a přijímali učení současného sv. otce. Kde je papež, tam je církev!

Chvála Kristu a Marii
Honza